Είναι Μύθος το Ελληνικό Φιλότιμο;

2014-02-05 02:05

Είναι Μύθος το Ελληνικό Φιλότιμο;

 

Αν το φιλότιμο (συμφωνα με el.wiktionary.org) ορίζεται ως :

Αξιοπρέπεια, τιμή, περηφάνια,

ως χαρακτηριστικό εκείνου που είναι συχνά υπέρ του δέοντος συνεπής προς τις υποχρεώσεις του,

που πρόθυμα εκτελεί τα καθήκοντά του, με ευσυνειδησία,

εκείνου που δεν θέλει να δίνει δικαιώματα να θιγεί η τιμή και η υπόληψή του,

τότε, που στα κομμάτια, αυτό το έχουμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι δεν το έχουν ;

 

nal