Mεταφυσική και επιστήμη - κριτήρια αλήθειας

2014-03-06 00:37

Ψυχή, σκοπός, αιτία, σχέδιο, νόημα, αλήθεια, πίστη, συναίσθημα, καλό, κακό, εμπειρία, βούληση.

Ένα διαρκές πρόβλημα που χαρακτηρίζει την μηδενο-σκεπτικιστική επιχειρηματολογία είναι ότι προκειμένου υποστηριχτεί η ΜΗ-μεταφυσική και τουτέστιν απολύτως ‘’φυσική’’ ερμηνεία του κόσμου, χρησιμοποιούνται λέξεις και έννοιες που ανήκουν και νοηματοδοτούνται από αυτή την ίδια τη μεταφυσική. Είναι σαν να προσπαθούμε να αποδείξουμε την ‘’ανυπαρξία των αριθμών και μαθηματικών με αριθμούς και εξισώσεις’’

Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις σε αυτή την παράνοια:

  1. Xρησιμοποιούμε τις λέξεις χωρίς να τις κατανοούμε, οπότε και χωρίς αυτές να συνθέτουν προταση με νόημα (τρία πουλάκια κάθονταν, δηλαδή) Είναι τότε σαν να χρησιμοποιούμε ευρέως λέξεις  όπως ‘’Ταρινότα’’,  ‘’κετιφούμι’’, ‘’τσανόι’’,  κατά τη συλλογιστική μας πάνω σ’ ένα οποιοδήποτε θέμα .

  2. Tις κατανοούμε (γνωρίζουμε  το νόημά τους), αλλά, εδώ έχουμε μια παραδοξότητα. Απ’ τη μια λέμε ότι είναι άνευ  νοήματος και  κοινής εμπειρίας  λέξεις και απ’ την άλλη, τις κατανοούμε κιόλας (γκλουπ!)

Επίσης:

  1. Αν έχουν νόημα, (δηλαδή μεταφυσική αναφορά και εμπειρία), πως τις χρησιμοποιούμε αφού δεν παραδεχόμαστε μεταφυσική πραγματικότητα. Πάλι δηλαδή προσπαθούμε να αποδείξουμε την ‘’ανυπαρξία των μαθηματικών με εξισώσεις’’. Στην ουσία δεν παραδεχόμαστε την παραδοχή μας (σχιζοφρένεια!)

  2. Αν πάλι δίνουμε μια αυθαίρετη (ή τέλος πάντων διαφορετική - μη μεταφυσική) ερμηνεία στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, πάλι είναι σαν να απορρίπτουμε μία συλλογιστική χρησιμοποιώντας επιχειρήματα άσχετα με το θέμα. Αλλάζουμε θέμα δηλαδή. Σαν να αναφερόμαστε στα μαθηματικά με όρους πχ μαγειρικής (δεν ‘’αληθεύουν’’ τα μαθηματικά διότι πχ ‘’παστίτσιο + Σαντιγυ=μη αποδεκτό αποτέλεσμα’’ .  

Τι θέλω να πω. Αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε (πχ) ότι δεν υπάρχει, σίγουρα δεν υπάρχει έτσι όπως το ορίζουμε. Σίγουρα η παραπάνω εξίσωση είναι αληθής, δεν ανήκει όμως στη σφαίρα των μαθηματικών.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι λέξεις στο λόγο όπως και η χρήση και δομή του λόγου στη συλλογιστική, είναι  εργαλείο, παρόμοιο με τις εξισώσεις στα μαθηματικά. Όπως στα μαθηματικά δεν χρησιμοποιούμε αυθαίρετα τις  έννοιες  και τα σύμβολα τα οποία είναι σαφώς καθορισμένα και κοινώς αποδεκτά, έτσι και στο λόγο και συλλογιστική, οι λέξεις και η δομή του λόγου δεν αρμόζει να είναι αυθαίρετα διότι τότε έχουμε βατολογία. Π.χ.,  υλικό, άυλο πράγμα, δεν υπάρχει!  Όπως δεν υπάρχει υπόσταση δίχως υποκείμενο και το αντίθετο (Robert T. Carroll suggests that the concept of a non-substantial substance is an oxymoron). Άρα δεν υπάρχει ψυχή  άψυχη, ούτε νόημα άνευ νοήματος, ούτε τυχαίος σκοπός , ούτε σκόπιμη τυχαιότητα και το σημαντικότερο ούτε άβουλη βούληση (βλ. απόρριψη της ελεύθερης βούλησης μέσω ντετερμινισμού).  Σαν κερασάκι έρχεται και η βέβαιη αβεβαιότητα του μηδενο-σκεπτικιστή (από πού συνάγει ο σκεπτικιστής τη βεβαιότητα της δικής του θέσης, αν, όπως λέει ο ίδιος, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τίποτα βέβαιο;) Βρίθει από οξύμωρα σχήματα η αυθαιρεσία μας λοιπόν.

Όμως πάντα στην ιστορία του ανθρώπου συνέβαινε το εξής παράδοξο. Ενώ κανείς εκτός από τους ‘’ειδικούς’’ δεν εξέφραζε απόψεις για θέματα που δεν γνώριζε, πχ για ιατρικά θέματα οι μη ιατροί, για τεχνικά θέματα οι μη τεχνικοί,  για μαθηματικά οι μη μαθηματικοί, ούτε ‘’έκλεβε’’ τους όρους (λέξεις) που αυτοί χρησιμοποιούσαν για να υποστηρίξει ή να απορρίψει κάποια δεδομένα τους, στο χώρο της μεταφυσικής, φαίνεται όλοι να έχουν άποψη και μάλιστα ίσης αξίας με οποιονδήποτε άλλον.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει ίσως διότι πράγματι και αυτοί είναι ειδικοί (χωρίς να το αντιλαμβάνονται διότι  διατηρούν υπό λανθάνουσα κατάσταση την μνήμη της μεταφυσικής τους ιδιότητας). ‘’Κολυμπoύν’’ δηλαδή ως πρόσωπα στη ‘’μεταφυσική’’ θάλασσα που έχουν αποδεχτεί ως απόλυτα φυσική, (βλ. Υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση;). Διότι πως αλλιώς ερμηνεύεται ο διαλογισμός επί θεμάτων που ''δεν τους απασχολούν''; Θα μπορούσαμε τότε να πούμε ότι σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, ψεύδονται λόγω ιδιωτίας «καθ’ ότι αν κοινωνήσωμεν, αληθεύομεν, α δε αν ιδιάσωμεν, ψευδόμεθα». Και από ιδιωτία άλλο τίποτα στον αιώνα μας (και όχι μόνο)!

Πρόταση : Aς  αφήσουμε λίγο χώρο στην πιθανότητα να μην είμαστε ως ιδιώτες το μέτρο αληθείας πάντων και ας κοινωνήσουμε. Στο μέτρο που θα μαρτυρούμε τις ίδιες εμπειρίες από αυτή την κοινωνία, αυτές θα αληθεύουν. Αν αυτό δεν συμβαίνει, οι μαρτυρία μας  θα μπορεί  ίσως να θεωρηθεί ψευδής.

 

nal