Μεταναστευτικό - κατάσταση win-win!

2016-02-07 00:38

Στα σταυροδρόμια της ανθρώπινης ιστορίας, όταν κοινωνίες διαφορετικού πολιτισμικού επιπέδου συναντώνται, οι κοινωνίες με ανώτερο πολιτισμικό επίπεδο μεσο-μακροπρόθεσμα, ενσωματώνουν τους κατώτερους και επίσης αναπτύσσονται έτι περαιτέρω.

Αν αυτό είναι μία ιστορική αλήθεια, οφείλουμε ως ορθολογιστές, να αποδεχθούμε, ότι το τσουνάμι των μεταναστών που θα εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, είναι ένα Θείο Δώρο διότι:

1. Αν είμαστε ανώτερος πολιτισμικά, λαός, θα τους ενσωματώσουμε, θα αναπτυχθούμε έτι παραπάνω και θα λύσουμε και το δημογραφικό μας!

2. Αν είμαστε κατώτεροι πολιτισμικώς, θα μας απορροφήσουν αυτοί ως ανώτεροι, οπότε θα αναπτυχθούμε και μεις μαζί τους (θα βιώσουμε δηλαδή πολιτισμική πρόοδο)!

3. Αν είμαστε το ίδιο πολιτισμικώς, πάλι κέρδος θάχουμε καθώς θα λύσουμε το δημογραφικό!

Όπως φαίνεται δηλαδή, η κατάσταση είναι win-win!

Αν το θέμα των μεταναστών, μικρόψυχα και μπακαλιστικα δεν τίθεται στο πολιτισμικό επίπεδο αλλά στο επίπεδο του ‘’θα μου πάρουν το οικόπεδο’’, ‘’θα με κλέψουν’’, ‘’θα με σκοτώσουν’’, να υπενθυμίσω ότι αυτό το ενδεχόμενο ‘’παίζει’’ δεκαετίες τώρα με πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα και εξόχως μεγαλύτερη κλίμακα (Τουρκική απειλή) και κανείς βρε αδερφέ δεν το κάνει θέμα!

Μη τρελαινόμαστε τώρα λοιπόν!

 

ΝΑΛ