Ο κανένας

2017-11-05 14:29

 

 

 

Ο κανένας

 

Άραγε ποιος είναι ο λόγος για όλα αυτά;

Άραγε ποιος θα μας το πει ορθά κοφτά;

Ποιος θα μας πει πια την αλήθεια,

τώρα που το ψέμα, μας έγινε συνήθεια;

 

Ο καθένας φέρει βάρος και ευθύνη,

κι αν χτυπήσουν τον καθένα ποιος θα μείνει;

 

Ο καθένας φταίει, αυτόν να καταδικάσετε,

αυτός να πληρώσει αυτόν να πιάσετε.

Δικαστές πολύ φυτρώσαν, έχει πέραση.

Όλοι πρώτοι είναι μπροστά στην εκτέλεση.

 

Ο καθένας  φέρει βάρος και ευθύνη

κι αν χτυπήσουν τον καθένα ποιος θα μείνει;

 

Kοιτάζανε στο τέλος και μπερδέψανε,

τον καθένα χάσαν και στον άλλον τον έβλεπανε.

Και έτσι βγήκαν σαστισμένοι, σταμάτησανε,

τον καθένα να κρεμάσουν δεν τόλμησανε.

 

Κι έτσι οι δύστυχοι πέρασαν ένας-ένας,

μα κανένας τους δεν ήταν ο καθένας.

 

Νίνα